ผอบแก้วทรงไต้หวัน ขนาดฐาน 3 ซ.ม.

ผอบแก้วทรงไต้หวัน ขนาดฐาน 3 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 3 ซ.ม.