ผอบเจดีย์แก้ว ทรงผอบกลางเจดีย์ ขนาดฐาน 6 ซ.ม.

ผอบเจดีย์แก้ว ทรงผอบกลางเจดีย์ ขนาดฐาน 6 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 6 ซ.ม.