ผอบแก้ว ขนาดฐาน 4.4 ซ.ม.

ผอบแก้ว ขนาดฐาน 4.4 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4.4 ซ.ม.