ผอบแก้ว รุ่นธรรมดา ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 1.8,  2.3, 2.8 ซ.ม.