ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านมาตรฐาน กล่องใหญ่

ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านมาตรฐาน กล่องใหญ่

ขนาดโดยประมาณ

 

- ยาว : 32 ซ.ม.

 

กลิ่น


- กระดังงา

- ไม้จันทน์

- มะลิ