ธูปอธิษฐาน

กลิ่น


- มะลิ

- กุหลาบ

- แก่นจันทร์