ธูปหอมไร้ควัน ดอกเบญจมาศ

ธูปหอมไร้ควัน ดอกเบญจมาศ

ขนาดโดยประมาณ


- กลาง : 25.5ซ.ม.

- ยาว : 30.5 ซ.ม.