ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านเล็ก

ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านเล็ก

ขนาดโดยประมาณ


- กลาง : 25 ซ.ม.

- ยาว : 32.5 ซ.ม.

 

กลิ่น


- บัวทิพย์ 1

- บัวทิพย์ 2

- บัวทิพย์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม