ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านมาตรฐาน

ธูปหอมบัวทิพย์ ก้านมาตรฐาน

ขนาดโดยประมาณ


- สั้น : 20.5ซ.ม.

- ยาว : 32 ซ.ม.

 

กลิ่น


- กระดังงา

- ไม้จันทน์

- มะลิ