ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน ห่อเล็ก

ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน ห่อเล็ก

ขนาดโดยประมาณ


- สั้น : 22 ซ.ม.
- กลาง : 27.5 ซ.ม.

ราคาผ่านอินเตอร์เน็ต !
฿ 55

฿ 64