ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน ห่อเล็ก

ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน ห่อเล็ก

ขนาดโดยประมาณ


- สั้น : 22 ซ.ม.
- กลาง : 27.5 ซ.ม.