ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านเล็ก

ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านเล็ก

ขนาดโดยประมาณ


- สั้น : 22 ซ.ม.
- กลาง : 27 ซ.ม.

ราคาผ่านอินเตอร์เน็ต !
฿ 150

฿ 180