ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน

ธูปหอมทานตะวัน (สับปะรด) ก้านมาตรฐาน

ขนาดโดยประมาณ

 

- สั้น : 22 ซ.ม.
- กลาง : 27.5 ซ.ม.
- ยาว : 31 ซ.ม.