เทียน เบอร์ 21 (หนักหนึ่งบาทเต็ม) สีต่างๆ

จำนวน

ห่อละ 51 เล่ม

ขนาดโดยประมาณ

ความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร (หากรวมบริเวณนูนด้านบน จะยาวประมาณ 19 เซนติเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร

สี (100 บาท ยกเว้นสีเหลือง, สีขาว)

- เหลือง
- ขาว 
- ดำ
- ม่วง
- ส้ม
- แดง
- ชมพู
- ฟ้า
- เขียว

เลือกสี