ตู้กระจก หกเหลี่ยม ด้านเท่า

ตู้กระจก หกเหลี่ยม ด้านเท่า

ขนาดโดยประมาณ