ชุดพานดอกบัวสามกษัตริย์ หน้าเดียว ขนาดกลาง (ไม่ใส่ตู้)

ชุดพานดอกบัวสามกษัตริย์ หน้าเดียว ขนาดกลาง (ไม่ใส่ตู้)

ขนาดโดยประมาณ

 

- ขนาดบัวสูง : 15 ซ.ม.

- ขนาดบัวกว้าง : 11.5 ซ.ม.

 

*สินค้าขายเป็นคู่