ชุดบัวเงินบัวทอง หน้าเดียว ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

ชุดบัวเงินบัวทอง หน้าเดียว ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

ขนาดโดยประมาณ

 

- ขนาดบัวสูง : 11.5 ซ.ม.

- ขนาดบัวกว้าง : 7 ซ.ม.

 

*สินค้าขายเป็นคู่