ชุดดอกบัว หน้าเดียว สีชมพู ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

ชุดดอกบัว หน้าเดียว สีชมพู ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

ขนาดโดยประมาณ

 

- ขนาดบัวสูง : 10.5 ซ.ม.

- ขนาดบัวกว้าง : 7 ซ.ม.

 

*สินค้าขายเป็นคู่