ฉัตร จิ๋ว ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ


สูง:

- 3 ชั้น (7 ซม.)

- 5 ชั้น (9.5 ซม.)

- 7 ชั้น (12.5 ซม.)

- 9 ชั้น (15 ซม.)

 

 

* สินค้าขายเป็นคู่