โคมเทียนแก้ว

โคมเทียนแก้ว

รายละเอียด


- ทำจากแก้ว

- สามารถเลื่อนเทียนขึ้น - ลงได้