กระถางธูป ทองเหลือง แบบมีถาดรอง

กระถางธูป ทองเหลือง แบบมีถาดรอง

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว, 4 นิ้ว, 4.5 นิ้ว, 5 นิ้ว, 5.5 นิ้ว, 6 นิ้ว

 

* สินค้าขายพร้อมถาดรอง