ที่กรวดน้ำ ทองเหลือง ขนาดใหญ่

ที่กรวดน้ำ ทองเหลือง ขนาดใหญ่

ขนาดโดยประมาณ

 

ที่กรวดน้ำ : ฐาน 5.2 ซ.ม.  ส่วนที่กว้างที่สุด 7 ซ.ม.  สูง 16 ซ.ม.

 

พานรอง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.3 ซ.ม.  สูง 8.4 ซ.ม.