ที่กรวดน้ำ ทองเหลือง ขนาดเล็ก

ที่กรวดน้ำ ทองเหลือง ขนาดเล็ก

ขนาดโดยประมาณ


- ที่กรวดน้ำ : ฐาน 4 ซ.ม.  ส่วนที่กว้างที่สุด 5.5 ซ.ม.  สูง 13 ซ.ม.

 

- พานรอง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 ซ.ม.  สูง 7 ซ.ม.