ชุดธูปเทียนแพ รุ่นจิ๋ว ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ


- 1 นิ้ว

- 2 นิ้ว

- 2.5 นิ้ว