ฉัตร ผ้าตาดเงิน ตาดทอง ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ

 

สูง:

- 3 ชั้น (18.5 ซม.)

- 5 ชั้น (23.5 ซม.)

- 7 ชั้น (30 ซม.)

- 9 ชั้น (38.5ซม.)

 - 9 ชั้น (พิเศษ) (48.5ซม.)

 

* สินค้าขายเป็นคู่