ฉัตร ธรรมดา ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ


สูง:

- 3 ชั้น (20 ซม.)

- 5 ชั้น (27.5 ซม.)

- 7 ชั้น (36 ซม.)

- 9 ชั้น (46.5ซม.)

 

 

* สินค้าขายเป็นคู่