แจกัน ทองเหลือง ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ

เบอร์ 3 - สูง : 3 นิ้ว

เบอร์ 4 - สูง : 4 นิ้ว

เบอร์ 5 - สูง : 5 นิ้ว

เบอร์ 6 - สูง : 5 3/4 นิ้ว

เบอร์ 7 - สูง : 6.5 นิ้ว

เบอร์ 8 - สูง : 7.5 นิ้ว

เบอร์ 9 - สูง : 8.5 นิ้ว

เบอร์ 10 - สูง : 9.5 นิ้ว

 

* สินค้าขายเป็นคู่