ชุดขนมไทย พานโตกกลาง

ขนาดโดยประมาณ


- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8 ซ.ม.