ชุดผลไม้ พานโตกใหญ่

ชุดผลไม้ พานโตกใหญ่

ขนาดโดยประมาณ


- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 10 ซ.ม.