ขนมอาลัว พานโตกจิ๋ว

ขนมอาลัว พานโตกจิ๋ว

ขนาดโดยประมาณ


- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 ซ.ม.